Nasza historia

Szkoła powstała w 2010 roku. W skład naszego zespołu szkół wchodziło Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych. W wyniku reformy systemu oświaty technikum uzupełniające uległo stopniowemu wygaszaniu, aż do roku 2015, gdy zostało ono zlikwidowane. Jednocześnie od roku 2012 czyli od samego początku jako jedni z pierwszych zaczęliśmy szkolić słuchaczy na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. W roku 2012 były to 3 kwalifikacje i ok. 30 słuchaczy. W roku 2017 to kilkanaście kwalifikacji i ok. 200 słuchaczy. W 2012 roku w wyniku intensywnych wysiłków rozpoczęliśmy realizować projekt "Technikum Symultaniczne", w którym głównym założeniem stała się możliwość jednoczesnej nauki w liceum oraz na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Jest to projekt skierowany dla wszystkich osób nie posiadających wykształcenia średniego i chcących uzyskać tytuł technika. Od 2011 roku prowadzimy kształcenie w Policealnej Szkole Opieki Medycznej w zawodzie Opiekun Medyczny. W kolejnych latach uzyskiwaliśmy wyróżnienia w Konkursie HIT 2015 oraz HIT 2016. Cały czas rozwijamy ofertę kształcenia, doposażamy pracownie zawodowe oraz budujemy nowe, we wszystkich zawodach i kwalifikacjach posiadamy Ośrodki Egzaminacyjne Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a wyniki egzaminów OKE w 2016 roku kształtowały się 70 do 100 % zdawalności.

743
Zdanych Egzaminów Zawodowych
62
Nauczycieli
350
Słuchaczy
16
Kierunków

“Czas na naukę to dobra przyszłość”

Dariusz Zaremba

O szkole

Nasza szkoła składa się z Zespołu Szkół dla Dorosłych i Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Zespół Szkół dla Dorosłych to Policealna Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące, Policealna Szkoła Opieki Medycznej, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i nauka symultaniczna w zawodzie technika.

Centrum Kształcenia Ustawicznego to kursy i szkolenia zawodowe oraz Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Kształcimy w kilkunastu kwalifikacjach i zawodach oraz na kilku kursach i szkoleniach zawodowych.

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we wszystkich kształconych u nas kwalifikacjach.

Posiadamy bardzo dobrze wyposażone pracownie zawodowe, które spełniają standardy wyznaczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Wyniki egzaminów zawodowych uzyskujemy wyższe od średniej krajowej, a niejednokrotnie zdawalność wynosi 100 %.

Nasza misja

“Dobry zawód to dobra praca”

Zdobycie nowych kwalifikacji, uzupełnienie kwalifikacji, aby zdobyć zawód technika, możliwość posiadania uczniów w zawodzie i kwalifikacji, zdobycie wykształcenia średniego, zdanie egzaminu maturalnego

to szansa, a niekiedy gwarancja realizacji swoich zainteresowań, marzeń oraz zdobycia dobrej i interesującej pracy.

Administracja

Dyr www

mgr inż. Dariusz Zaremba

Dyrektor Szkoły
marzena4

mgr Marzena Budnik

Wicedyrektor Szkoły
dav

mgr Monika Obal

Sekretarz Szkoły
Ewa2

mgr Ewa Konieczna

Sekretarka