Zawód Sprzedawca to kwalifikacja A.18 i m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

  1. Organizowanie sprzedaży,
  2. Sprzedaż towarów z obsługą kas fiskalnych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać kwalifikację sprzedawcy A.18 ?

  1. Dowolne wykształcenie.
  2. Ukończyć kurs i zdać egzamin OKE w Naszym ośrodku egzaminacyjnym.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela.

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy