Back

17 kwietnia 2015 r. braliśmy udział w prezentacji skierowanej dla uczniów I-go Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie. Celem prezentacji było przedstawienie uczniom szkół średnich drogi zdobywania kwalifikacji zawodowych przez “całe życie” czyli znaczenie kształcenia ustawicznego.

Przedstawiliśmy nie tylko swoją ofertę zawodową obejmującą obszary: mechaniczny, usługowy, administracyjny, medyczny, gastronomiczny, ale również sposoby zdobywania kwalifikacji zawodowych po 1 września 2012 r. (zmiany systemowe kształcenia zawodowego w Polsce)