Kierunek DARMOWY (warunek frekwencji) dla uczniów szkół dla młodzieży ! 🙂

Dla osób z dowolnym wykształceniem. Kierunek szczególnie polecany dla uczniów liceów i techników dla młodzieży jako przygotowanie do studiów politechnicznych 🙂

Zawód technik mechatronik m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych

3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

2. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych

2. Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

3. Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł technik mechanik ?

  1. Uzyskać kwalifikacje E.3., E.18., E.19.
  2. Uzyskać lub posiadać wykształcenia średnie.

Posiadacze zawodu monter mechatronik muszą tylko uzyskać kwalifikację E.18. i E.19.

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach jak dotychczasowe Technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani sa do klasy 2 na semestr 3 w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00). Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

Kursy z kwalifikacji wchodzących w zakres zawodu technik mechatronik

NOWOŚĆ - Od września 2017 do czerwca 2019 - WYJĄTKOWA OKAZJA !

otwieramy KKZ realizujący swoim zakresem wszystkie kwalifikacje i jest adresowany nawet dla osób, które nie miały nigdy nic wspólnego z mechatroniką 🙂 :

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych - egzamin OKE styczeń-luty 2019

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych - egzamin OKE czerwiec-lipiec 2019

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych - egzamin OKE czerwiec-lipiec 2019

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy