NOWOŚĆ !   w 2 lata 🙂

Technik obsługi turystycznej to kierunek z szerokimi perspektywami zawodowymi. Osoby kochające świat, jego urodę i naturę, lubiące podróże i interesujące się geografią na pewno będą uczyły się z przyjemnością.

Nasze okolice, pałace, dworki, rezerwat nad stawami milickimi to atrakcyjne dla wypoczynku i rekreacji. Wzrasta też zainteresowanie wypoczynkiem aktywnym w postaci wycieczek rowerowych i spływów kajakowych. Do dyspozycji turystów jest wiele różnorodnych szlaków pieszych i konnych. Dogodna lokalizacja w pobliżu Poznania i Wrocławia rozszerza spektrum możliwych do zaoferowania atrakcji, zabytków i rozwiązań dla turystów. Zapotrzebowanie na fachowców w dziedzinie turystyki w naszej gminie, powiecie i kraju wzrasta z każdym rokiem. Kształcimy kadrę, która potrafi profesjonalnie zaplanować i zorganizować wypoczynek turystom w Naszej okolicy, w Polsce oraz za granicą.

Dydaktyka

Kreatywna nauka zawodu, uczniów technikum obsługi turystycznej, odbywa się, nie tylko w tematycznych pracowniach szkolnych, ale także podczas jednodniowych wycieczek do biur podróży, ośrodków informacji turystycznej, muzeów oraz instytucji zajmujących się organizacją i promocją turystyki.

Uczniowie poznają z autopsji atrakcje turystyczne swojego miasta i okolic, uczestnicząc w wycieczkach zawodowych po Radomsku i regionie.

W toku nauczania zaplanowane są obowiązkowe wyjazdy na targi turystyczne do Poznania.

Zakres materiału w kształceniu zawodowym teoretycznym

  • Podstawy turystyki,
  • Podstawy działalności gospodarczej w turystyce,
  • Marketing usług turystycznych,
  • Geografia turystyczna,
  • Organizacja imprez i usług turystycznych,
  • Język obcy w turystyce.

Zakres materiału w kształceniu zawodowym praktycznym

  • Obsługa turystyczna,
  • Informacja turystyczna,
  • Obsługa informatyczna w turystyce,
  • Praktyki zawodowe.

Słuchacze, w trakcie nauki w zawodzie technik obsługi turystycznej, mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji zawodowych:

TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Celem kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne, potrafi prowadzić biuro w Internecie;
- udziela informacji turystycznej; 
- obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; 
- obsługuje konferencje, kongresy;
- prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów;
- realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych; 
- prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki.

Możliwości zatrudnienia absolwentów 

- biura podróży, agencje turystyczne (również w Internecie)
- hotele, restauracje, agroturystyka, pensjonaty, ośrodki sportowo-rekreacyjne
- punkty informacji turystycznej
- urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki
- biura organizatorów kongresów i konferencji

- domy wczasowe
- własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych