Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej 🙂

Dla osób z  dowolnym wykształceniem.

Zawód Technik Optyk m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

 1. Przygotowywanie materiałów i elementów optycznych do montażu,
 2. Wykonywanie elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych,
 3. Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych ,
 4. Naprawianie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych ,
 5. Określanie wad wzroku i sposobów ich korekcji,
 6. Wykonywanie pomiarów oftalmicznych,
 7. Dobieranie pomocy wzrokowych,
 8. Wykonywanie pomocy wzrokowych,
 9. Naprawianie pomocy wzrokowych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Optyk ?

 1. Uzyskać kwalifikację M.14 i M.30.
 2. Uzyskac wykształcenia średnie.

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach jak dotychczasowe technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani sa do klasy 2 na semestr 3 w LO.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00). Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

Policealna Szkoła Zawodowa w Krotoszynie

TECHNIK OPTYK

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE i wszystkie egzaminy organizujemy u siebie. Forma zaoczna.


Osoby z wykształceniem średnim mogą kształcić się na kierunku TECHNIK OPTYK w szkole policealnej.

Osoby te mogą również uczęszczać na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w kwalifikacjach M.14 i M.30.

Kursy z kwalifikacji wchodzących w zakres zawodu Technik Optyk w Krotoszynie
1 M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych - 10 miesięcy
2 M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych - 10 miesięcy

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy