Back

Jak się kształcić ? – Aby uzyskać tytuł technika należy:

  1. dla osób z wykształceniem średnim – ukończyć  szkołę policealną w wybranym zawodzie lub szkołę policealną na kwalifikacyjnym kursie zawodowym,
  2. dla osób nie posiadających wykształcenia średniego – zdobyć wykształcenie średnie oraz ukończyć Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w kwalifikacjach wchodzących w skład danego zawodu (przeważnie 2 kwalifikacje).

Wybierz poniżej kierunek, który Cię interesuje: