Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej i liceum za darmo 🙂

Za DARMO dla naszych absolwentów oraz osób bezrobotnych (warunek frekwencji) 🙂

Dla osób z dowolnym wykształceniem.

Zawód Technik Turystyki Wiejskiej m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

  1. Przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych,
  2. Realizowanie imprez i usług turystycznych,
  3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych,
  4. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym,
  5. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej,
  6. Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Turystyki Wiejskiej ?

  1. Uzyskać kwalifikację T.7 i T.8.
  2. Uzyskać wykształcenia średnie.

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach jak dotychczasowe technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00). Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

Policealna Szkoła Zawodowa

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE i wszystkie egzaminy organizujemy u siebie. Forma zaoczna.


Osoby z wykształceniem średnim mogą kształcić się na kierunku TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ w szkole policealnej.

Osoby te mogą również uczęszczać na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w kwalifikacjach T.7 i T.8.

Kursy z kwalifikacji wchodzących w zakres zawodu Technik Turystyki Wiejskiej
1 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich - 10 miesięcy
2 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego - 10 miesięcy

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy