Back

Nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Aby zakład pracy mógł szkolić uczniów w zawodzie, przynajmniej jedna osoba w zakładzie musi posiadać uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu. Oprócz kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego niezbędne jest ukończenie kursu w wymiarze 80 godzin. Trwa on od 2 do 3 tygodni. Kurs odbywa się w godzinach 16-20 od poniedziałku do piątku.