Kwalifikację CUK-pp opisują 4 zestawy efektów uczenia się:
•    Podstawy pracy z komputerem (Moduł B1),
•    Podstawy pracy w sieci (Moduł B2),
•    Przetwarzanie tekstów (Moduł B3),
•    Arkusze kalkulacyjne (Moduł B4).

Efekty uczenia się są weryfikowane za pomocą egzaminów na komputerze. Aby uzyskać kwalifikację, trzeba zdać 4 egzaminy odrębna dla każdego zestawu.  Każdy egzamin to część praktyczna oraz teoretyczna (pytania testowe zamknięte); Dla modułów B1 i B2 liczba zadań i pytań jest taka sama i wynosi 16. Moduły B3 i B4 – to tylko zadania praktyczne. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin należy uzyskać minimum 75% punktów. Czas wykonania zadań w każdym module to 45 minut.

Egzaminy prowadzone są w akredytowanych laboratoriach i jedynie przez certyfikowanych egzaminatorów.

Certyfikacja jest to proces na który składa się walidacja, co w wypadku kwalifikacji CUK – pp oznacza poszczególne egzaminy czyli sprawdzenie nabytej wiedzy.

Przed przystąpieniem do egzaminów i certyfikacji kandydat powinien powtórzyć i usystematyzować swoje umiejętności i wiedzę. W tym celu uruchamiamy na platformie w postaci szkolenia e-learning materiały w postaci przykładowych pytań i testów. Czas poświęcony na pracę w naszym szkoleniu na pewno pomoże zogniskować swoje umiejętności w celu zdobycia certyfikatu.

Na razie nie podjęliśmy jeszcze funkcjonowania w tym zakresie. O momencie podjęcia funkcjonowania w zakresie certyfikacji oraz o sposobie organizacji i szczegółowych wymaganiach poinformujemy na stronie www.szkolaprofesja.pl.