Back

Charakterystyka organizacyjna kursu:

  • Czas trwania kursu 2-3 miesiące w formie sob-niedz
  • Liczba godzin – łącznie 280 godzin
  • 200 godzin dydaktycznych,
  • 80 godzin praktyk zawodowych.
  • Łączny koszt kursu - 1500 zł
  • UWAGA! W cenie kursu zapewniamy bar kawowy dla słuchaczy !

SPOSÓB ZAPISÓW
Należy dostarczyć formularz zgłoszeniowy w postaci podania, rezerwując tym samym miejsce na liście uczestników. Podanie należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub mailowo na adres sekretariat@szkolaprofesja.pl. W momencie ustalenia terminu rozpoczęcia kursu poprosimy o podpisanie umowy i wpłatę wpisowego w wysokości 300zł (wpisowe jest częścią łącznego kosztu kursu podanego powyżej)
Dane konta: CKU Profesja w Krotoszynie,
nr konta: 92 1020 2267 0000 4302 0189 6315
z dopiskiem: imię i nazwisko, nazwa kursu.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU - zgodnie z programem zatwierdzonym przez
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
WIELKOŚĆ GRUPY: 6 - 12 słuchaczy.
MIEJSCE PROWADZENIA KURSU
CKU Profesja, ul. Osadnicza 2A, 63-700 Krotoszyn
PŁATNOŚĆ
Koszt kursu bez noclegów dla 6-12 słuchaczy to 1500 zł (wpisowe stanowi część tej opłaty)
Wpisowe w wysokości 300 złotych należy wpłacić na konto firmy do 7 dni od momentu złożenia podania będącego zamówieniem usługi, bądź osobiście w siedzibie:
CKU Profesja ul. Osadnicza 2A w Krotoszynie.
Jeżeli z powodu braku odpowiedniej liczby chętnych lub z innych przyczyn ze strony organizatora
kurs zostanie odwołany, to cała kwota wpisowego zostanie zwrócona wpłacającemu.
Pozostałą część płatności wpłacamy w pierwszym dniu kursu, tuż po podpisaniu umowy
lub przelewem do pierwszego dnia kursu.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2-3 raty.
Jeżeli rachunek ma być wystawiony na firmę to należy podać dane do rachunku.

W CENIE
materiały dydaktyczne: skrypty, notesy, przybory do pisania,
zajęcia prowadzone w profesjonalnie wyposażonych pracowniach (fantomy dzieci,
przybory pielęgnacyjne), pracownia multimedialna, pracownia zabawy i pielęgnacji, żłobek,
przerwy kawowe.

ZAKOŃCZENIE KURSU
Po ukończeniu kursu, uzyskaniu frekwencji (min. 80 % z zajęć teoretycznych i 100 % z praktyk zawodowych) oraz zaliczeniu testów sprawdzających z poszczególnych modułów, każdy słuchacz otrzymuje od nas zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz Certyfikatu. Zaświadczenie jest zatwierdzone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i daje kwalifikacji do pracy z dziećmi od 20 t.ż. do lat 3.