Certyfikacja jest to proces na który składa się walidacja, co oznacza przeprowadzenie egzaminów czyli sprawdzenie nabytej wiedzy.

Przed przystąpieniem do egzaminów i certyfikacji kandydat powinien powtórzyć i usystematyzować swoje umiejętności i wiedzę.

W tym celu uruchamiamy na platformie w postaci szkolenia e-learning materiały w postaci materiałów dydaktycznych, przykładowych pytań i testów. Czas poświęcony na pracę w naszym szkoleniu na pewno pomoże zogniskować swoje umiejętności w celu zdobycia certyfikatu.