NAUKA BEZPŁATNA 🙂

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia rozpoczniemy od 1 września 2021 r. Kształcenie prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w
zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia.

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia lub zasadniczą szkołę zawodową w okresie 5
lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, którzy:

  1. posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
  2. posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  3. posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia jest prowadzone w formie zaocznej.
W branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.

Nauka średnio co 2 tygodnie sobota-niedziela. Nie uczymy w piątki z uwagi na pracę słuchaczy i inne ich obowiązki. Prowadzimy również 2-letnie kształcenie poprzez symultaniczne technikum dzięki czemu zmieniasz zupełnie zawód. Tylko my mamy takie kształceni od 7 lat.

PAMIĘTAJ !
Branżowa szkoła II stopnia może kształcić tylko w zawodzie, który kontynuujesz po branżowej szkole I stopnia. Nie możesz w niej zmienić zawodu lub uzyskać nowego. Np. jesteś sprzedawcą, fryzjerem itp. – w branżowej szkole II stopnia nie zostaniesz technikiem pojazdów samochodowych ani technikiem mechanikiem czy też logistykiem 🙂

Tylko my proponujemy takie możliwości w technikum symultanicznym