Back

NAUKA BEZPŁATNA 🙂

Po co uczyć się 3 lata, skoro MOŻESZ WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE UZYSKAĆ W CIĄGU 2 LAT 🙂

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia rozpoczęliśmy od 1 września 2021 r. Kształcenie prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w
zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia.

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia lub zasadniczą szkołę zawodową w okresie ostatnich 5
lat.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia jest prowadzone w formie zaocznej.

Nauka średnio co 2 tygodnie sobota-niedziela. Nie uczymy w piątki z uwagi na pracę słuchaczy i inne ich obowiązki.
W branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu technika czyli również wykształcenie średnie.

Prowadzimy również 2-letnie kształcenie poprzez symultaniczne technikum dzięki czemu zmieniasz zupełnie zawód.

PAMIĘTAJ !
Branżowa szkoła II stopnia może kształcić tylko w zawodzie, który kontynuujesz po branżowej szkole I stopnia.

Jednak możesz w niej zmienić zawód. Np. jesteś sprzedawcą. W 1 klasie masz przedmioty zawodowe z drugiej kwalifikacji na technika usług fryzjerskich. W drugiej klasie masz tylko przedmioty ogólnokształcące i jeżeli chcesz, możesz wybrać dodatkowa kwalifikację zawodową 🙂 Po 2 latach kończysz branżowa szkołę II stopnia z tytułem technika usług fryzjerskich i posiadasz już pierwszą kwalifikację z innego zawodu. Teraz zapisujesz sie na druga kwalifikację. Po 3 latach posiadasz dwa tytuły technika 🙂

Możesz również zmienić zawód w naszym TECHNIKUM SYMULTANICZNYM. Tylko my proponujemy takie możliwości poprzez Nasz autorski projekt “TECHNIKUM SYMULTANICZNE”.