Back

KTÓRY FORMULARZ WYBRAĆ ?

  1. Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia lub zasadniczą szkołę zawodową w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają. Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz dyplomu technika w zawodzie. Słuchacz może również uzyskać świadectwo dojrzałości. Nauka średnio co 2 tygodnie sobota-niedziela. Nie uczymy w piątki z uwagi na pracę słuchaczy i inne ich obowiązki. Jeżeli chcesz zmienić zawód, możesz najpierw ukończyć branżową szkołę II stopnia, uzyskasz wykształcenie średnie w ciągu 2 lat oraz tytuł technika. W drugiej klasie możesz zapisać się na inny zawód.
  2. Chcąc zdobyć tylko wykształcenie średnie zapisujesz się do liceum ogólnokształcącego. Jednak po szkole zasadniczej lub branżowej I stopnia zaczynasz od 2 klasy i uczysz się 3 lata. Może lepiej zapisać się do branżowej szkoły II stopnia ? Tutaj uczysz się tylko 2 lata, a dodatkowo możesz zdobyć tytuł technika.
  3. Jeżeli chcesz zdobyć lub zmienić zawód, a posiadasz wykształcenie średnie, zapisz się na sam kwalifikacyjny kurs zawodowy.
  4. Jeżeli chcesz zmienić zawód, nie posiadasz średniego wykształcenia, nie posiadasz ukończonej szkoły zasadniczej lub branżowej I stopnia lub ukończyłeś(-aś) szkołę zasadniczą ponad 5 lat temu, zapisz się do naszego technikum symultanicznego.