Back

Dla wszystkich osób ZA DARMO !

Dodatkowo proponujemy drugą darmową kwalifikację, co zwiększa Państwa kompetencje i możliwości zatrudnienia.

Dodatkowo oferujemy Nasz ośrodek egzaminacyjny w którym będziecie Państwo zdobywali swój tytuł.

W ostatnich latach Nasi słuchacze zdawali egzamin w zawodzie Opiekun Medyczny w 100% !!, a średni wynik z egzaminu to 95% 🙂

U Nas  gwarantujemy ponad 70 % zajęć w formie praktycznej. Jest to możliwe tylko dzięki świetnie wyposażonej pracowni.

OPIEKUN MEDYCZNY
Zawód opiekun medyczny nazywany także asystentem pielęgniarki m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:
• Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej,
• Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej,
• Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Opiekun Medyczny?
Ukończyć szkołę policealną w tym zawodzie

Nauka na kierunku Opiekun medyczny trwa 3 semestry (1,5 roku) i realizowana jest w formie stacjonarnej.

Kierunek przeznaczony tylko dla osób z wykształceniem średnim. Nie jest wymagany egzamin maturalny.

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl

podanie