Za DARMO

Dla wszystkich osób ZA DARMO niezależnie od wykształcenia !

Dodatkowo proponujemy drugą darmową kwalifikację, co zwiększa Państwa kompetencje i możliwości zatrudnienia.

Dodatkowo oferujemy Nasz ośrodek egzaminacyjny w którym będziecie Państwo zdobywali swój tytuł. 

W ostatnich latach Nasi słuchacze zdawali egzamin w zawodzie Opiekun Medyczny w 100% !!, a średni wynik z egzaminu to 95% 🙂

U Nas  gwarantujemy ponad 70 % zajęć w formie praktycznej. Jest to możliwe tylko dzięki świetnie wyposażonej pracowni.

OPIEKUN MEDYCZNY
Zawód opiekun medyczny nazywany także asystentem pielęgniarki m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:
• Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej,
• Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej,
• Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Opiekun Medyczny?
1. Ukończyć szkołę policealną w tym zawodzie
lub
2. Uzyskać kwalifikację MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej oraz zyskać lub posiadać wykształcenia średnie.

Jak uzyskać wykształcenie średnie?
Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.
Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.
Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

Kursy z kwalifikacji wchodzących w zakres zawodu opiekun medyczny
1 Z.4. lub MS.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - 10 miesięcy

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy