Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej 🙂

Dla osób z dowolnym wykształceniem.

Zawód obejmuje m. in. takie efekty kształcenia jak:

  1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
  3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej,
  4. Rozliczanie wynagrodzeń,
  5. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych,
  6. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technika?

  1. Uzyskać kwalifikację A.36 i A.65.
  2. Uzyskać wykształcenia średnie.

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach jak dotychczasowe Technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani sa do klasy 2 na semestr 3 w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00).

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE i wszystkie egzaminy organizujemy u siebie. Forma zaoczna.


Osoby z wykształceniem średnim mogą kształcić się na kierunku TECHNIK RACHUNKOWOŚCI w szkole policealnej.

Osoby te mogą również uczęszczać na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w kwalifikacjach A.36 i A.65.

Kursy z kwalfikacji wchodzących w zakres zawodu
1 A.36. Prowadzenie rachunkowości - 10 miesięcy
2 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - 10 miesięcy

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy