Back

Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej 🙂

Dla osób z dowolnym wykształceniem.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Zawód technik rachunkowości m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

 1. w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
  1. prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
  2. sporządzania dokumentacji kadrowej,
  3. prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
  4. rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  5. prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
  6. prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
  7. prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;
 2. w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:
  1. organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
  2. ewidencjonowania operacji gospodarczych,
  3. przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
  4. wyceniania składników aktywów i pasywów,
  5. ustalania wyniku finansowego,
  6. sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
  7. prowadzenia analizy finansowej.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł technik rachunkowości?

 1. Uzyskać kwalifikację EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym,
 2. Uzyskać kwalifikację EKA.07. Prowadzenie rachunkowości na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
 3. Uzyskać wykształcenia średnie.

Słuchacz zapisuje się od razu na serię tych dwóch kursów i podobnie jak szkoła policealna, kształcenie trwa 2 lata.

 

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

 

Zawód ten można zdobyć:

 1. Osoby z wykształceniem średnim: poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe.
 2. Osoby nie posiadające wykształcenia średniego: poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe jednocześnie z liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Kursy z kwalifikacji wchodzących w zakres zawodu
1 EKA.07. Prowadzenie rachunkowości - 10 miesięcy
2 EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych: - 10 miesięcy

REKRUTACJA - Zapisz się

Rekrutacja elektroniczna:

https://szkolaprofesja.pl/panel-rekrutacyjny/

lub pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy