Back

Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej 🙂

Za DARMO dla naszych absolwentów oraz osób bezrobotnych (warunek frekwencji) 🙂

Dla osób z dowolnym wykształceniem.

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Zawód asystent osoby niepełnosprawnej m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

• Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej,
• Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej,
• Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Asystent Osoby Niepełnosprawnej?
• Uzyskać kwalifikację SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej.
• Uzyskać lub posiadać wykształcenia średnie.

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.
Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.
Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

 

Kursy z kwalifikacji wchodzących w zakres zawodu opiekun medyczny
1 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - 10 miesięcy

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy

Numery kont do przelewów

Opłata za Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 05 1020 2267 0000 4202 0189 6281
Opłata za Liceum Ogólnokształcące 97 1020 2267 0000 4102 0189 6323
Opłata za Szkoła Policealna 75 1020 2267 0000 4102 0189 6331
Opłata za Kursy i Szkolenia 92 1020 2267 0000 4302 0189 6315