Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej i liceum za darmo 🙂

Dla osób z zawodem stolarz oraz dla osób z dowolnym wykształceniem.

Zawód Technik Technologii Drewna m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

  1. Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
  2. Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich,
  3. Planowanie procesów technologicznych przetwarzania drewna,
  4. Monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Technologii Drewna ?

  1. Uzyskać kwalifikację A.13 i A.50.
  2. Uzyskac wykształcenia średnie.

Osoby posiadające zawód stolarz muszą tylko zaliczyć kwalifikację A.50.

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach jak dotychczasowe technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani sa do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00). Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

Kursy z kwalfikacji wchodzących w zakres zawodu Technologii Drewna
1 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich - 10 miesięcy
2 A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna - 9 miesięcy

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy