Back

Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej i liceum za darmo 🙂

Dla osób z zawodem stolarz oraz dla osób z dowolnym wykształceniem.

Zawód Technik Technologii Drewna

obejmuje takie efekty kształcenia jak:

 1. w zakresie kwalifikacji DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:
  1. wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
  2. wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
  3. wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;
 2. w zakresie kwalifikacji DRM.08.Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych:
  1. planowania procesów technologicznych,
  2. monitorowania przebiegu procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Technologii Drewna?

 1. Uzyskać kwalifikację DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym lub zawód Stolarz.
 2. Uzyskać kwalifikację DRM.08.Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
 3. Uzyskać wykształcenia średnie.
 4. Posiadacz zawodu Stolarz musi uzyskać kwalifikację DRM.08.Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.

 

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

 

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

 

Kursy z kwalfikacji wchodzących w zakres zawodu Technologii Drewna
1 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich - 10 miesięcy
2 A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna - 9 miesięcy

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy