Back

Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej i liceum za darmo 🙂

Dla osób z zawodem sprzedawca oraz dla osób z dowolnym wykształceniem.

TECHNIK HANDLOWIEC
Zawód Technik Handlowiec m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

• Organizowanie sprzedaży,
• Sprzedaż towarów,
• Organizowanie działań reklamowych i marketingowych,
• Zarządzanie działalnością handlową,
• Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowe.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Handlowiec?

• Uzyskać kwalifikację HAN.01. Prowadzenie sprzedaży w zawodzie sprzedawca.
• Uzyskać kwalifikację HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.
• Uzyskać wykształcenia średnie.
• Posiadacz zawodu sprzedawca musi uzyskać kwalifikację HAN.02.

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.
Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.
Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

Kursy z kwalfikacji wchodzących w zakres zawodu Technik Handlowiec
1 A.18. Prowadzenie sprzedaży (zawód "sprzedawca") - 10 miesięcy wybierz
2 A.22. Prowadzenie działalności handlowej - 10 miesięcy wybierz

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy