Back

Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej i liceum za darmo 🙂

Dla osób z zawodem kucharz, kucharz małej gastronimii oraz dla osób z dowolnym wykształceniem.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Zawód Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

a) po szkole zasadniczej lub branżowej w zawodzie "kucharz":
• HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.
b) na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:
• Planowanie i ocena żywienia,
• Organizowanie produkcji gastronomicznej,
• Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych?

• Uzyskać kwalifikację HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań lub zawód Kucharz.
• Uzyskać kwalifikację HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
• Uzyskać wykształcenia średnie.
• Posiadacz zawodu kucharz musi tylko uzyskać kwalifikację HGT.12.

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.
Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.
Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

Kursy z kwalifikacji wchodzących w zakres zawodu
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
tylko dla posiadaczy zawodu "kucharz"
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - 10 miesięcy

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy