Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej i liceum za darmo 🙂

Dla osób z zawodem kucharz, kucharz małej gastronimii oraz dla osób z dowolnym wykształceniem.

Zawód Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

a) po Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie "kucharz":

  1. T.6. Sporządzanie potraw i napojów.

b) na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w kwalifikacji T.15:

  1. Planowanie i ocena żywienia,
  2. Organizowanie produkcji gastronomicznej,
  3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych ?

  1. Uzyskać kwalifikację T.6 uzyskaną w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
  2. Uzyskać kwalifikację T.15 na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
  3. Uzyskać wykształcenia średnie.

Posiadacz zawodu kucharz musi tylko uzyskać kwalifikację T.15.

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach jak dotychczasowe technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00). Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

Kursy z kwalifikacji wchodzących w zakres zawodu
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
tylko dla posiadaczy zawodu "kucharz"
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - 10 miesięcy

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy