Back

Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej i liceum za darmo 🙂

Dla osób z zawodem operator obrabiarek skrawających, ślusarz oraz dla osób z dowolnym wykształceniem.

TECHNIK MECHANIK
Zawód technik mechanik m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:
• Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki,
• Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających,
• Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki,
• Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
• Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
• Nadzorowanie przebiegu produkcji.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł technik mechanik?
1. Ukończyć szkołę zasadniczą lub branżową w zawodzie operator obrabiarek skrawających lub ślusarz lub mechanik-monter maszyn i urządzeń lub uzyskać te kwalifikacje na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym
2. Uzyskać kwalifikację MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
3. Uzyskać wykształcenia średnie.

Jak uzyskać wykształcenie średnie?
Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.
Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.
Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

Kursy z kwalifikacji wchodzących w zakres zawodu technik mechanik
1 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających - 12 miesięcy
2 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - 9 miesięcy

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy