Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej i liceum za darmo 🙂

Dla osób z zawodem operator obrabiarek skrawających, ślusarz oraz dla osób z dowolnym wykształceniem.

Zawód technik mechanik m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

  1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki,
  2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających,
  3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki,
  4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
  5. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
  6. Nadzorowanie przebiegu produkcji.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł technik mechanik ?

  1. Uzyskać kwalifikacje M.19 oraz M.44.
  2. Uzyskac lub posiadać wykształcenia średnie.

Posiadacze zawodu tokarz, operator obrabiarek skrawających i ślusarz muszą tylko uzyskać kwalifikację M.44.

 

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach jak dotychczasowe Technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani sa do klasy 2 na semestr 3 w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00). Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

Kursy z kwalifikacji wchodzących w zakres zawodu technik mechanik
1 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających - 12 miesięcy
2 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - 9 miesięcy

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy