Back

Realizujemy nowy projekt w kształceniu symultanicznym. Równoległa nauka w Liceum oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych. Aby zdobyć tytuł "Technika" należy uzyskać wykształcenie średnie oraz uzyskać wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie.  Dla absolwentów szkoły zasadniczej oznacza to kształcenie zawodowe tylko w drugiej klasie LO. W klasie trzeciej pozostaje tylko nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych:) Ze względu na dotychczasowy zawód kształcenie zawodowe może trwać 9-10 miesięcy.

REKRUTACJA Zapisz się do liceum i na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy

Projekt "Nauka się opłaca": w czasie gdy słuchacz uczęszcza jednocześnie do Liceum i na KKZ, liceum jest bezpłatne 🙂 Gdy uczysz się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, wykorzystaj sytuację i ucz się jednocześnie w tym samym dniu zawodu nie ponosząc żadnych kosztów !