Back

Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej i liceum za darmo 🙂

Dla osób z zawodem piekarz, cukiernik, wędliniarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz dla osób z dowolnym wykształceniem.

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWOŚCI
Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Technologii Żywności ?
1. Ukończyć szkołę zasadniczą lub branżową w zawodzie: piekarz lub cukiernik lub wędliniarz lub operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
lub uzyskać te kwalifikacje na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym
2. Uzyskać kwalifikację SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
3. Uzyskać wykształcenia średnie.

Jak uzyskać wykształcenie średnie?
Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.
Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.
Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

 

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00). Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

Kursy z kwalifikacji wchodzących w zakres zawodu Technik Technologii Żywności
tylko dla posiadaczy zawodu "piekarz, cukiernik, wędliniarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego"
T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych - 9 miesięcy

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy