Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej i liceum za darmo 🙂

Dla osób z zawodem piekarz, cukiernik, wędliniarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz dla osób z dowolnym wykształceniem.

Zawód Technik Technologii Żywności m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

a) po Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach "piekarz, cukiernik, wędliniarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego" jedną z kwalifikacji:

  1. T.3. Produkcja wyrobów piekarskich,
  2. T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych,
  3. T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  4. T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń.

b) na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w kwalifikacji T.16:

  1. Organizowanie produkcji wyrobów spożywczych,
  2. Nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Technologii Żywności ?

  1. Uzyskać jedną z kwalifikacji T.2, T.3, T.4 lub T.5 uzyskaną w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
  2. Uzyskać kwalifikację T.16 na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
  3. Uzyskać wykształcenia średnie.

Posiadacz zawodu piekarz, cukiernik, wędliniarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego musi tylko uzyskać kwalifikację T.16.

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach jak dotychczasowe technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani sa do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00). Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

Kursy z kwalifikacji wchodzących w zakres zawodu Technik Technologii Żywności
tylko dla posiadaczy zawodu "piekarz, cukiernik, wędliniarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego"
T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych - 9 miesięcy

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy