Back

Kierunek DARMOWY dla wszystkich słuchaczy (warunek frekwencji)

Dla osób z dowolnym wykształceniem.

 TECHNIK LOGISTYK

Zawód technik logistyk m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

1. SPL.01. Obsługa magazynów: realizacja procesów magazynowych, obsługa magazynów przyprodukcyjnych, obsługa magazynów dystrybucji.
2. SPL.04. Organizacja transportu: planowanie i organizowanie procesów transportowych, planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych, dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł technik logistyk?

Uzyskać kwalifikacje SPL.01. Obsługa magazynów oraz SPL.04. Organizacja transportu.

• Kształcenie organizujemy łącznie na 2 kwalifikacjach. Zaczynamy we wrześniu 2021 i kończymy w maj-czerwiec 2023.
• Łącznie kształcenie trwa 2 lata. Każda kwalifikacja kończy się egzaminem OKE w Naszym ośrodku egzaminacyjnym.
• Uzyskać wykształcenia średnie.

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do branżowej szkoły II stopnia lub od klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.
Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2, 3 lub 4 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.
Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

Zawód ten można zdobyć:

  1. Osoby z wykształceniem średnim: poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe w ciągu 2 lat.
  2. Osoby, które w czasie ostatnich 5 lat ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub branżową szkołę I stopnia w zawodzie magazynier-logistyk: poprzez branżową szkołę II stopnia w ciągu 2 lat.
  3. Osoby nie posiadające wykształcenia średniego i nie spełniające warunku ust. 2:  poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe jednocześnie z liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w Naszym Technikum Symultanicznym. Nauka trwa 2 do 4 lat, w zależności ile lat trzeba się uczyć w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

REKRUTACJA - Zapisz się

Rekrutacja elektroniczna: https://szkolaprofesja.pl/panel-rekrutacyjny/

lub pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy