Kierunek DARMOWY dla wszystkich słuchaczy (warunek frekwencji)

W ramach nauki organizujemy kurs na obsługę wózka jezdniowego.
Dla najlepszych słuchaczy kurs będzie darmowy lub z dużymi rabatami 🙂

Dla osób z dowolnym wykształceniem.

 TECHNIK LOGISTYK

Zawód technik logistyk m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

1. SPL.01. Obsługa magazynów: realizacja procesów magazynowych, obsługa magazynów przyprodukcyjnych, obsługa magazynów dystrybucji.
2. SPL.04. Organizacja transportu: planowanie i organizowanie procesów transportowych, planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych, dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł technik logistyk?

Uzyskać kwalifikacje SPL.01. Obsługa magazynów oraz SPL.04. Organizacja transportu.

• Kształcenie organizujemy łącznie na 2 kwalifikacjach. Zaczynamy we wrześniu 2020 i kończymy w maj-czerwiec 2022.
• Łącznie kształcenie trwa 2 lata. Każda kwalifikacja kończy się egzaminem.
• Uzyskać wykształcenia średnie.

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.
Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.
Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy