Kierunek DARMOWY dla wszystkich słuchaczy (warunek frekwencji)

W ramach nauki organizujemy kurs na obsługę wózka jezdniowego.
Dla najlepszych słuchaczy kurs będzie darmowy lub z dużymi rabatami 🙂

Dla osób z dowolnym wykształceniem.

Zawód technik logistyk m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

AU.22 Obsługa magazynów:

 1. Realizacja procesów magazynowych.
 2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych.
 3. Obsługa magazynów dystrybucji.

AU.32 Organizacja transportu:

 1. Planowanie i organizowanie procesów transportowych.
 2. Planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych.
 3. Dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł technik logistyk ?

1.Uzyskać kwalifikacje AU.22 oraz AU.32

 • Kształcenie organizujemy łącznie na 2 kwalifikacjach. Zaczynamy we wrześniu 2018 i kończymy w maj-czerwiec 2020.
 • Łącznie kształcenie trwa 2 lata. Każda kwalifikacja kończy się egzaminem 🙂
 • Egzamin z kwalifikacji AU.22 Obsługa magazynów - czerwiec 2019
 • Egzamin z kwalifikacji AU.32 Organizacja transportu - czerwiec 202

2.Uzyskać lub posiadać wykształcenia średnie.

 

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ) na podobnych zasadach jak dotychczasowe Technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani sa do klasy 2 na semestr 3 w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

 • Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00). Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy