Back

Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej i liceum za darmo 🙂

Dla osób z zawodem mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz dla osób z dowolnym wykształceniem.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Zawód technik pojazdów samochodowych m.in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

• Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
• Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
• Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
• Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
• Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych,
• Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł technik pojazdów samochodowych?

1. Uzyskać kwalifikację MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów
pojazdów samochodowych
lub zawód elektromechanik pojazdów samochodowych.
lub uzyskać kwalifikację MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
lub zawód mechanik pojazdów samochodowych.

2. Uzyskać kwalifikację MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

3. Uzyskać lub posiadać wykształcenia średnie.

4. Posiadacze zawodu Mechanik Pojazdów Samochodowych lub Elektromechanik Pojazdów Samochodowych muszą uzyskać kwalifikacje MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.
Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.
Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00). Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

Kursy z kwalifikacji wchodzących w zakres zawodu technik pojazdów samochodowych
1 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - 10 miesięcy
2 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - 10 miesięcy
3 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych - 3 miesiące

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy