Back

Kształcenie na kursach zawodowych to uzyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych

  1. dla osób z dowolnym wykształceniem, z wyjątkiem opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (OŻKD), gdzie oprócz szkolenia i świadectwa zawodowego, należy uzupełnić wykształcenie średnie.
  2. Ukończenie każdego ze szkoleń łączy się z uzyskaniem świadectwa na druku MEN (z wyjątkiem OŻKD).
  3. Szkolenie OŻKD przebiega zgodnie z naszym autorskim programem, zatwierdzonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Również wystawiane przez nas świadectwa zatwierdzone są przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i uprawniają do pracy z dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 oku życia.

Wybierz poniżej szkolenie, które Cię interesuje: