Back

Nasza historia

Szkoła powstała w 2010 roku. W skład naszego zespołu szkół wchodziło Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych. W wyniku reformy systemu oświaty technikum uzupełniające uległo stopniowemu wygaszaniu, aż do roku 2015, gdy zostało ono zlikwidowane. Jednocześnie od roku 2012 czyli od samego początku jako jedni z pierwszych zaczęliśmy szkolić słuchaczy na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. W roku 2012 były to 3 kwalifikacje i ok. 30 słuchaczy. W roku 2017/2018 to kilkanaście kwalifikacji, a w tym ponad 200 słuchaczy na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz prawie 300 słuchaczy w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. W 2012 roku w wyniku intensywnych wysiłków rozpoczęliśmy realizować projekt "Technikum Symultaniczne", w którym głównym założeniem stała się możliwość jednoczesnej nauki w liceum oraz na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Jest to projekt skierowany dla wszystkich osób nie posiadających wykształcenia średniego i chcących uzyskać tytuł technika. Od 2011 roku prowadzimy kształcenie w Policealnej Szkole Opieki Medycznej w zawodzie Opiekun Medyczny. Co roku bierzemy udział w Konkursie „Gospodarczo – Samorządowy HIT Regionów Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski”. Organizatorem jest Instytut Certyfikacji i Jakości Gospodarczo – Samorządowy HIT Regionów wraz z Marszałkiem Województwa Lubuskiego, Wojewodą Lubuskim oraz ze Starostami Powiatów Województw Wielkopolskiego i Lubuskiego. W kolejnych latach uzyskiwaliśmy wyróżnienia HIT 2014, HIT 2015 oraz HIT 2016 za wyniki, rozwój i działanie na rzecz mieszkańców Naszego powiatu. W roku 2018 odebraliśmy nagrodę za rok 2017 - Certyfikat Jakości i HIT Rubinowy za Nasz autorski projekt "Technikum Symultaniczne". Cały czas rozwijamy ofertę kształcenia, doposażamy pracownie zawodowe oraz budujemy nowe. We wszystkich zawodach i kwalifikacjach posiadamy Ośrodki Egzaminacyjne Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a wyniki egzaminów OKE w 2017 roku i w latach poprzednich kształtowały się 70 do 100 % zdawalności.

743
Zdanych Egzaminów Zawodowych
72
Nauczycieli
475
Słuchaczy
23
Kierunków i klas

“Czas na naukę to dobra przyszłość”

Dariusz Zaremba

O szkole

Nasza szkoła składa się z Zespołu Szkół dla Dorosłych i Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Zespół Szkół dla Dorosłych to Policealna Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące, Policealna Szkoła Opieki Medycznej, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i nauka symultaniczna w zawodzie technika.

Centrum Kształcenia Ustawicznego to kursy i szkolenia zawodowe oraz Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Kształcimy w kilkunastu kwalifikacjach i zawodach oraz na kilku kursach i szkoleniach zawodowych.

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we wszystkich kształconych u nas kwalifikacjach.

Posiadamy bardzo dobrze wyposażone pracownie zawodowe, które spełniają standardy wyznaczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Wyniki egzaminów zawodowych uzyskujemy wyższe od średniej krajowej, a niejednokrotnie zdawalność wynosi 100 %

Nasza misja

“Dobry zawód to dobra praca”

Zdobycie nowych kwalifikacji, uzupełnienie kwalifikacji, aby zdobyć zawód technika, możliwość posiadania uczniów w zawodzie i kwalifikacji, zdobycie wykształcenia średniego, zdanie egzaminu maturalnego

to szansa, a niekiedy gwarancja realizacji swoich zainteresowań, marzeń oraz zdobycia dobrej i interesującej pracy.

Administracja

Daria-1

mgr Daria Wożniak

Wicedyrektor Szkoły
pan Darek

mgr inż. Dariusz Zaremba

Dyrektor Szkoły
12

mgr Marzena Budnik

Wicedyrektor Szkoły
Monika

mgr Monika Obal

Sekretarz Szkoły
Ewa

mgr Ewa Konieczna

Sekretarka
11

mgr Agnieszka Poprawa

Pracownik administracji