Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej i liceum za darmo 🙂

Dla osób z zawodem operator maszyn i urządzeń odlewniczych.

Zawód Technik Odlewnik m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

a) po Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie "operator maszyn i urządzeń odlewniczych":

  1. M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów,
  2. M.5. Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali.

b) na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w kwalifikacji M.37

  1. Prowadzenie procesu odlewniczego,
  2. Przygotowywanie dokumentacji technologicznej i konstrukcyjnej procesów wytwarzania odlewów,
  3. Kontrola jakości procesów odlewniczych.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Odlewnik ?

  1. Uzyskać kwalifikacje M.4, M.5 uzyskane w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
  2. Uzyskać kwalifikację M.37 na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
  3. Uzyskac wykształcenia średnie.

Posiadacz zawodu operator maszyn i urządzeń odlewniczych musi uzyskać kwalifikację M.37.

 

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach jak dotychczasowe technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani sa do klasy 2 na semestr 3 w LO.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00). Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

 

Osoby z wykształceniem "operator maszyn i urządzeń odlewniczych" mogą kształcić się równoczesnie w kwalifikacji M.37 oraz w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i uzyskać tytuł Technik Odlewnik.

Kursy z kwalfikacji wchodzących w zakres zawodu Technik Odlewnik
tylko dla posiadaczy zawodu "operator maszyn i urządzeń odlewniczych

1 M.37. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego - 9 miesięcy

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy