Back

Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej i liceum za darmo 🙂

Dla osób z zawodem operator maszyn i urządzeń odlewniczych.

TECHNIK ODLEWNIK

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Odlewnik?

1. Uzyskać

kwalifikację MTL.01. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym

lub zawód Modelarz odlewniczy

lub kwalifikację MTL.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym

lub zawód Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

2. Uzyskać kwalifikację MTL.04. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

3. Uzyskać wykształcenia średnie.

Posiadacz zawodu Modelarz odlewniczy lub Operator maszyn i urządzeń odlewniczych musi uzyskać kwalifikację MTL.04. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego.

Jak uzyskać wykształcenie średnie?

Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

Kursy z kwalfikacji wchodzących w zakres zawodu Technik Odlewnik
tylko dla posiadaczy zawodu "operator maszyn i urządzeń odlewniczych

1 M.37. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego - 9 miesięcy

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy