Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej i liceum za darmo 🙂

Dla osób z zawodem elektryk oraz dla osób z dowolnym wykształceniem.

Zawód Technik Elektryk m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

a) po Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie "elektryk":
• ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
b) na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w kwalifikacji:
• ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Elektryk?
• Uzyskać kwalifikacje ELE.02 na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
• Uzyskać kwalifikację ELE.05 na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
• Uzyskać wykształcenia średnie.
• Posiadacz zawodu elektryk musi tylko uzyskać kwalifikację ELE.05.

Jak uzyskać wykształcenie średnie?
Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.
Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.
Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

REKRUTACJA     Zapisz się na ten kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy

Kurs kwalifikacji wchodzących w zakres zawodu Technik Elektryk:
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych - 10 miesięcy

Numery kont do przelewów

Opłata za Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

38 1090 1157 0000 0001 3152 8397

Opłata za Liceum Ogólnokształcące

11 1090 1157 0000 0001 3152 8689

Opłata za Szkoła Policealna

21 1090 1157 0000 0001 3152 8703

Opłata za Kursy i Szkolenia

42 1090 1157 0000 0001 3152 8713