Back

Charakterystyka organizacyjna kursu:

  • Liczba godzin – łącznie 46 godzin
  • Kurs trwa 10 dni (2 tygodnie od poniedziałku do piątku) w systemie wieczorowym.
  • UWAGA! W cenie kursu zapewniamy bar kawowy dla słuchaczy !

SPOSÓB ZAPISÓW
Wysyłamy formularz zgłoszeniowy z zakładki zgłoszenie, rezerwując tym samym miejsce
na liście uczestników. W ciągu 24 godzin przychodzi potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
wraz z informacją o konieczności wpłacenia wpisowego w wysokości 200zł do 7 dni.
Dane konta: CKU Profesja w Krotoszynie,
nr konta: BZ WBK 62 1090 1157 0000 0001 1405 9332
z dopiskiem: imię i nazwisko, nazwa kursu.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU
Dokument PDF
WIELKOŚĆ GRUPY: 6 – 14 słuchaczy.
MIEJSCE PROWADZENIA KURSU
CKU Profesja, ul. Osadnicza 2A, 63-700 Krotoszyn

PŁATNOŚĆ
Koszt kursu bez noclegów dla 8 słuchaczy to 500 zł + 200 zł wpisowe
Wpisowe w wysokości 200 złotych należy wpłacić na konto firmy do 7 dni od momentu wysłania
formularza zgłoszeniowego będącego zamówieniem usługi, bądź osobiście w siedzibie:
CKU Profesja ul. Zdunowska 81 w Krotoszynie.
Ale oczywiście jeżeli z powodu braku odpowiedniej liczby chętnych lub z innych przyczyn
ze strony organizatora kurs zostanie odwołany, to cała kwota wpisowego
zostanie zwrócona wpłacającemu.
Pozostałą część płatności
wpłacamy w pierwszym dniu kursu, tuż po podpisaniu umowy lub przelewem
do pierwszego dnia kursu.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 3 raty.
Jeżeli rachunek ma być wystawiony na firmę, dane do rachunku muszą być przesłane w formularzu
zgłoszeniowym w rubryce “Uwagi” najpóźniej trzy dni przed kursem.

W CENIE
materiały dydaktyczne: skrypty, notesy, przybory do pisania, program INVENTOR 2015,
prezentacje multimedialne na pendrive
przerwy kawowe,
zaświadczenie ukończenia szkolenia na druku MEN,
certyfikat ukończenia kursu w polsko-angielsko-niemieckiej wersji językowej,
karta słuchacza informująca o wynikach uzyskanych na kursie.

ZAKOŃCZENIE KURSU
Po ukończeniu kursu, zaliczeniu testów sprawdzających i zdaniu egzaminu każdy słuchacz otrzymuje
od nas zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat w polsko-angielsko-niemieckiej wersji językowej.
Oprócz w/w dokumentów każdy kursant otrzymuje indywidualną kartę słuchacza zawierającą oceny wystawione przez prowadzącego kurs oraz szczegółową informację o umiejętnościach zdobytych na kursie.