Back

SPRZEDAWCA w 10 miesięcy - nie zdobędziesz tego zawodu przez Izbę Rzemieślniczą.

Tylko kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym może dać kwalifikacje dla zawodu sprzedawcy i technika handlowca.

Tylko w ten sposób możesz być instruktorem praktycznej nauki zawodu i mieć uczniów młodocianych w zawodzie SPRZEDAWCA.

U nasz możesz również odbyć kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu trwający 2-3 tygodnie.

Zawód Sprzedawca to kwalifikacja A.18 lub AU.20 i m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

  1. Organizowanie sprzedaży,
  2. Sprzedaż towarów z obsługą kas fiskalnych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać kwalifikację sprzedawcy A.18 lub AU.20 ?

  1. Dowolne wykształcenie.
  2. Ukończyć kurs i zdać egzamin OKE w Naszym ośrodku egzaminacyjnym.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota lub sobota-niedziela.

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy