Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej 🙂

Za DARMO dla naszych absolwentów oraz osób bezrobotnych (warunek frekwencji) 🙂

Dla osób z dowolnym wykształceniem.

Zawód opiekun medyczny m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

  1. Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej,
  2. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej,
  3. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Opiekun Medyczny ?

  1. Uzyskać kwalifikację Z.4.
  2. Uzyskać lub posiadać wykształcenia średnie.

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela.

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE i wszystkie egzaminy organizujemy u siebie.

Osoby z wykształceniem średnim mogą kształcić się na kierunku Opiekun Medyczny w szkole policealnej.

Kursy z kwalifikacji wchodzących w zakres zawodu opiekun medyczny
1 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - 10 miesięcy

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy