Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej

Za DARMO dla naszych absolwentów oraz osób bezrobotnych 🙂

Dla osób z dowolnym wykształceniem.

FLORYSTA
Zawód florysta m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

• Projektowanie kompozycji i dekoracji roślinnych,
• Wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych,
• Przechowywanie oraz transport materiału roślinnego i wyrobów florystycznych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł FLORYSTA ?
• Uzyskać kwalifikację OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych.
• Uzyskać wykształcenia średnie.

Jak uzyskać wykształcenie średnie?
Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.
Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.
Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

 

 

Kursy z kwalifikacji wchodzących w zakres zawodu florysta
R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych - 10 miesięcy

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy

Numery kont do przelewów

Opłata za Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

38 1090 1157 0000 0001 3152 8397

Opłata za Liceum Ogólnokształcące

11 1090 1157 0000 0001 3152 8689

Opłata za Szkoła Policealna

21 1090 1157 0000 0001 3152 8703

Opłata za Kursy i Szkolenia

42 1090 1157 0000 0001 3152 8713