Back

Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej

Za DARMO dla naszych absolwentów oraz osób bezrobotnych 🙂

Dla osób z dowolnym wykształceniem.

FLORYSTA
Zawód florysta m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

• Projektowanie kompozycji i dekoracji roślinnych,
• Wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych,
• Przechowywanie oraz transport materiału roślinnego i wyrobów florystycznych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł FLORYSTA ?
• Uzyskać kwalifikację OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych.
• Uzyskać wykształcenia średnie.

Jak uzyskać wykształcenie średnie?
Szkoła daje możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach, jak dotychczasowe technika.

Absolwenci szkoły zasadniczej lub branżowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO dla Dorosłych.
Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.
Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

 

 

Kursy z kwalifikacji wchodzących w zakres zawodu florysta
R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych - 10 miesięcy

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy

Numery kont do przelewów

Opłata za Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 05 1020 2267 0000 4202 0189 6281
Opłata za Liceum Ogólnokształcące 97 1020 2267 0000 4102 0189 6323
Opłata za Szkoła Policealna 75 1020 2267 0000 4102 0189 6331
Opłata za Kursy i Szkolenia 92 1020 2267 0000 4302 0189 6315