Kierunek w Naszym projekcie "Nauka się opłaca" (warunek frekwencji) 25-30% taniej

Za DARMO dla naszych absolwentów oraz osób bezrobotnych 🙂

Dla osób z dowolnym wykształceniem.

Zawód florysta m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

  1. Projektowanie kompozycji i dekoracji roślinnych,
  2. Wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych,
  3. Przechowywanie oraz transport materiału roślinnego i wyrobów florystycznych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł FLORYSTA ?

  1. Uzyskać kwalifikację R.26.
  2. Uzyskać wykształcenia średnie.

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach jak dotychczasowe Technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani sa do klasy 2 na semestr 3 w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00). Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.?

Policealna Szkoła Zawodowa

FLORYSTA

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE i wszystkie egzaminy organizujemy u siebie. Forma zaoczna.


Osoby z wykształceniem średnim mogą kształcić się na kierunku FLORYSTA w szkole policealnej.

Osoby te mogą również uczęszczać na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w kwalifikacji R.26

Kursy z kwalifikacji wchodzących w zakres zawodu florysta
R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych - 10 miesięcy

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl 

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy

Numery kont do przelewów

Opłata za Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

38 1090 1157 0000 0001 3152 8397

Opłata za Liceum Ogólnokształcące

11 1090 1157 0000 0001 3152 8689

Opłata za Szkoła Policealna

21 1090 1157 0000 0001 3152 8703

Opłata za Kursy i Szkolenia

42 1090 1157 0000 0001 3152 8713