Charakterystyka organizacyjna kursu:

  • Czas trwania kursu 2-3 miesiące w formie sob-niedz
  • Liczba godzin – łącznie 280 godzin
  • 200 godzin dydaktycznych,
  • 80 godzin praktyk zawodowych.
  • Kurs trwa 2 do 3 miesięcy (sobota - niedziela)
  • Łączny koszt kursu - 1500 zł
  • UWAGA! W cenie kursu zapewniamy bar kawowy dla słuchaczy !

SPOSÓB ZAPISÓW
Wysyłamy formularz zgłoszeniowy z zakładki zgłoszenie, rezerwując tym samym miejsce
na liście uczestników. W ciągu 24 godzin przychodzi potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
wraz z informacją o konieczności wpłacenia wpisowego w wysokości 300zł do 7 dni.
(wpisowe jest częścią łącznego kosztu kursu)
Dane konta: CKU Profesja w Krotoszynie,
nr konta: BZ WBK 42 1090 1157 0000 0001 3152 8713
z dopiskiem: imię i nazwisko, nazwa kursu.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU - zgodnie z programem zatwierdzonym przez
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
WIELKOŚĆ GRUPY: 6 - 12 słuchaczy.
MIEJSCE PROWADZENIA KURSU
CKU Profesja, ul. Osadnicza 2A, 63-700 Krotoszyn
PŁATNOŚĆ
Koszt kursu bez noclegów dla 6-12 słuchaczy to 1500 zł (wpisowe stanowi część tej opłaty)
Wpisowe w wysokości 300 złotych należy wpłacić na konto firmy do 7 dni od momentu wysłania
formularza zgłoszeniowego będącego zamówieniem usługi, bądź osobiście w siedzibie:
CKU Profesja ul. Zdunowska 81 w Krotoszynie.
Jeżeli z powodu braku odpowiedniej liczby chętnych lub z innych przyczyn ze strony organizatora
kurs zostanie odwołany, to cała kwota wpisowego zostanie zwrócona wpłacającemu.
Pozostałą część płatności wpłacamy w pierwszym dniu kursu, tuż po podpisaniu umowy
lub przelewem do pierwszego dnia kursu.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2-3 raty.
Jeżeli rachunek ma być wystawiony na firmę, dane do rachunku muszą być przesłane w formularzu
zgłoszeniowym w rubryce “Uwagi” najpóźniej trzy dni przed kursem.

W CENIE
materiały dydaktyczne: skrypty, notesy, przybory do pisania,
zajęcia prowadzone w profesjonalnie wyposażonych pracowniach (fantomy dzieci,
przybory pielęgnacyjne, pracownia multimedialna, pracownia zabawy i pielęgnacji, żłobek,
przerwy kawowe,
zaświadczenie ukończenia szkolenia na druku MEN.
ZAKOŃCZENIE KURSU
Po ukończeniu kursu, uzyskaniu frekwencji (min. 80 % z zajęć teoretycznych i 100 % z praktyk zawodowych) oraz zaliczeniu testów sprawdzających z poszczególnych modułów, każdy słuchacz otrzymuje od nas zaświadczenie o ukończeniu kursu. Zaświadczenie jest zatwierdzone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i daje kwalifikacji do pracy z dziećmi od 20 t.ż. do lat 3.

Data najbliższego szkolenia:

Już się rozpoczęło 🙂 od 29.07 do 17.09