Kierunek DARMOWY dla wszystkich słuchaczy (warunek frekwencji)

Dla osób z dowolnym wykształceniem.

Zawód technik logistyk m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

 1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji,
 2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych,
 3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji,
 4. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych,
 5. Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych,
 6. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych,
 7. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł technik logistyk ?

 1. Uzyskać kwalifikacje M.30, M.31 oraz M.32.
 • Kształcenie organizujemy łącznie na 3 kwalifikacjach. Zaczynamy we wrześniu 2017 i kończymy w kwietniu 2019.
 • Łącznie kształcenie trwa rok i 8 miesięcy (czyli niecałe 2 lata). Każda kwalifikacja kończy się egzaminem 🙂
 • Egzamin z kwalifikacji A.30 - czerwiec 2018
 • Egzamin z kwalifikacji A.31 - styczeń 2019
 • Egzamin z kwalifikacji A.32 - czerwiec 2019
 1. Uzyskać lub posiadać wykształcenia średnie.

 

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ) na podobnych zasadach jak dotychczasowe Technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani sa do klasy 2 na semestr 3 w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

 • Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela (możliwe kilka piątków po 16.00). Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

Kursy z kwalfikacji wchodzących w zakres zawodu technik logistyk
1 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania - 8 miesięcy
2 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych - 5 miesięcy
3 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych - 5 miesiący

REKRUTACJA

Zapisz się na kurs:
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl

podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy