Back

2013 Pożegnanie klas 3B i 3D – kolejni absolwenci opuszczają mury naszej szkoły.