Back

24 kwietnia 2015 r. Odbyło się uroczyste wręczenie świadectw i pożegnanie absolwentów Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Nasze mury opuściło kolejnych 160 absolwentów.