Back

31-05-2015 r. Wraz ze słuchaczami naszych szkół ZSD Profesja w Krotoszynie brała udział w corocznej imprezie Folk Fest. Nasi słuchacze pokazywali swoje, nabyte w szkołach umiejętności zawodowe.