Back

Styczeń 2015 r.

W naszych warsztatach przeprowadziliśmy próbne egzaminy w części teoretycznej i praktycznej w zawodzie technik pojazdów zawodowych. Na naszych warsztatach prowadzimy wybrane zajęcia z technologii i napraw samochodów.