05-03-2016 r.  Z wizytą na pracowni Technik Usług Fryzjerskich