Back

10-2016 Podczas zajęć w zakresie zawodu technik handlowiec kwalifikacja A.22 🙂