Back

10-2016 Nasi słuchacze na pracowni samochodowej w kwalifikacji M.12 w zakresie zawodu Technik pojazdów samochodowych 🙂