Back

10-2016 Z wizytą na pracowni elektrycznej w zakresie zawodu Technik elektryk 🙂