Back

10-2016 Nasi słuchacze podczas zajęć w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych 🙂