Back

05-03-2017 Sukces Szkoły Profesja 🙂 !
Dzisiaj zostaliśmy laureatem i otrzymaliśmy tytuł “Kryształowy HIT 2016 za szeroką ofertę zawodów połączoną z bezpłatnym kształceniem, umożliwiającą dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku”.
Jest to sukces naszej autorskiej, symultanicznej koncepcji kształcenia osób dorosłych. Sukces osiągnięty dzięki Naszym słuchaczom, nauczycielom i administracji tworzącej tak innowacyjną i skuteczną koncepcję kształcenia osób dorosłych.
Gratulacje dla całej “Drużyny Profesja” 🙂
Brawo dziewczyny !!!