Back

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
Szkoła dla absolwentów:

  • branżowej szkoły I stopnia - przyjdź - 3 lata nauki - słuchacz przyjmowany jest od razu do drugiej klasy L.O.
  • zasadniczej szkoły zawodowej - przyjdź - 3 lata nauki - słuchacz przyjmowany jest od razu do drugiej klasy L.O.
  • gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej - wykorzystaj szansę wykształcenia z którym znajdziesz dobrą pracę !

oraz dla osób które z różnych powodów przerwały naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej (liceum, technikum, branżowej szkole I stopnia lub szkole zasadniczej) - czekamy na was, prosimy przynieś świadectwa i pozytywne nastawienie - uzupełnij swoje wykształcenie !

Kształcenie w systemie zaocznym:

  1. system weekendowy, zjazdy słuchaczy średnio co 2 tygodnie: sobota i niedziela 7.30-13.15,

♦ słuchacz uzyskuje promocję na poszczególne semestry uzyskując pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów i zaliczając egzaminy semestralne z nauczanych przedmiotów,

♦ słuchacz może zdawać egzaminy semestralne z przedmiotów, gdy posiada min. 50% obecności na danym przedmiocie w semestrze,

♦ słuchacz jest zobowiązany uzyskać min. 50% obecności na zajęciach w miesiącu.

Uwaga!
Jeżeli się wahasz i nie wiesz czy to już jest czas na uzupełnienie swojej edukacji, zastanów się. Od kilku lat szkoły w okolicy Krotoszyna nie uruchomiają lub mają duże problemy z uruchomieniem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ze względu na brak chętnych.

Wyjątkiem jest Nasza ZSTO PROFESJA, która od 2010 roku corocznie dokonuje pozytywnego naboru do wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Zapraszamy do zapisywania się na ten kierunek nauki.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego w sekretariacie szkoły.

 UWAGA !!!

Osoby, które z różnych przyczyn mają zaliczoną tylko jedną lub kilka klas LO lub Technikum, mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych PROFESJI  od klasy drugiej lub trzeciej. Jest to uzależnione od zrealizowanej podstawy programowej.

Szkoła daje wykształcenie średnie oraz możliwość zdawania egzaminu maturalnego i równoległego kształcenia zawodowego.

NOWOŚĆ - TECHNIKUM SYMULTANICZNE - w trakcie kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych absolwent ma możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wielu atrakcyjnych zawodach. Dzięki temu może ulec przyśpieszeniu zdobycie zawodu technika.

Odwiedź nasz sekretariat lub zadzwoń !!!

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła zaoczna, technikum symultaniczne dla dorosłych

Oferujemy także absolwentom Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych równoległe lub dalsze kształcenie zawodowe w Policealnej Szkole Zawodowej, Policealnej Szkole Opieki Medycznej i na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (KKZ). Nie jest wymagane świadectwo maturalne.

Osoby, które w wyniku różnych sytuacji życiowych, ukończyły tylko szkołę podstawową lub gimnazjum, będąc ludźmi dorosłymi mają duże problemy z możliwością zdobycia kwalifikacji zawodowych wymaganych przez pracodawców. Nasze Szkoły dają Państwu szansę zdobycia wykształcenia średniego (od 1 do 3 lat, a od 2019 roku od 1 do 4 lat). Następnie można już zdobywać kwalifikacje zawodowe w szkołach policealnych trwających od 1 roku do 2 lat. Oznacza to, że już po okresie 2 do 3 lat edukacji, możecie Państwo zdobyć średnie kwalifikacje medyczne lub zawód technika.

Jednak istnieje możliwość kształcenia dualnego i wówczas zdobycie tytułu technika, nawet dla osób po "podstawówce" może trwać 3 lata (od 2019 roku 4 lata).

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy może być realizowany równocześnie z kształceniem w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Jest on organizowany na specjalnych warunkach finansowych dla słuchaczy "PROFESJI".

W danym kursie mogą uczestniczyć zarówno słuchacze 1, 2 jak i 3 klasy LO jak i osoby nie uczące się. Warunkiem ukończenia kursu jest odpowiednia frekwencja i zdanie egzaminu w naszej placówce. Następnie słuchacz przystępuje do "egzaminu państwowego" czyli do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w kształconym zawodzie.

Posiadając wykształcenie średnie i zdane egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład zawodu, słuchacz otrzymuje tytuł technika w kształconym zawodzie.

Ta nowa forma zdobywania kwalifikacji, szczególnie przez dorosłych słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, daje szansę na szybkie zdobycie zawodu.

WAŻNE DLA PRACODAWCY!!! Dotychczas organizowane szkolenia przez różne placówki, nie dawały możliwości państwowego potwierdzania zdobytych umiejętności, ani też równoczesnego uczenia się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (KKZ) co powoduje, że mamy wygospodarowany czas na życie rodzinne.

Teraz uzyskany dyplom technika wzbogacony jest dodatkowo w suplement w języku polskim i angielskim.

Zdecyduj się na 3 lata w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych  ! 🙂
REKRUTACJA Zapisz się do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych już teraz w bezpieczny sposób - UCZ SIĘ KRÓCEJ ! :
Wejdź na Elektroniczny Panel Rekrutacyjny PROFESJI i w kilku krokach zapisz się na wybraną formę kształcenia 🙂 BEZPIECZNIE I SZYBKO !

REKRUTACJA     Zapisz się do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych już teraz - UCZ SIĘ KRÓCEJ ! :
Pobierz podanie, wydrukuj, wypełnij i prześlij na maila: sekretariat@szkolaprofesja.pl

podanie LO dla Dorosłych

Aby być słuchaczem Szkoły należy dostarczyć do sekretariatu:

  1. Świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej ośmioklasowej, szkoły zasadniczej lub branżowej szkoły I stopnia..
  2. Podanie (do pobrania na stronie www.szkolaprofesja.pl lub w sekretariacie Szkoły).
  3. Trzy zdjęcia.
  4. Kserokopia dowodu osobistego.
  5. Dowód wpłaty wpisowego (przelew na konto lub wpłata bezpośrednio w sekretariacie).

Numer konta bankowego:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
97 1020 2267 0000 4102 0189 6323
W celu poprawnej identyfikacji wpłacającego, w opisie przelewu niezbędnym jest wpisanie danych:
LO, Imię, Nazwisko