Back

2014-listopad- Słuchaczki Szkoły Florystycznej wykonują niepowtarzalne stroiki na Galę Bożonarodzeniową.