Back

Egzaminy OKE - 2017 sesja czerwiec-lipiec. Analiza na podstawie Raportu OKE Poznań 2017 dostępnego na https://www.oke.poznan.pl/cms,3107,raporty.htm

W całym województwie wielkopolskim uczono na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla w 41 kwalifikacjach. Z tej liczby kursy KKZ w 12 kwalifikacjach zorganizowała Profesja w Krotoszynie. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez OKE Poznań w Raporcie 2017 na tle województwa wielkopolskiego Nasza Szkoła osiągnęła bardzo dobry wynik i aż nieomal 30% oferowanych kwalifikacji w województwem wielkopolskim zaoferowała również Nasza Profesja w Krotoszynie :). Jest to, jeżeli chodzi o zakres proponowanej oferty edukacyjnej, zdecydowanie jeden z najlepszych wyników w Wielkopolsce i jej wszystkich powiatach !!!.

W całym województwie wielkopolskim (wszystkie kwalifikacyjne kursy zawodowe):

  1. przystąpiło do egzaminu OKE 1209 osób, a w Profesji 131 osób, co stanowi, że ponad 10% słuchaczy KKZ przystępujących do egzaminu OKE Poznań uczyło się w Profesji w Krotoszynie :), CO 10-ty SŁUCHACZ KKZ W WIELKOPOLSCE UCZY SIĘ W PROFESJI W KROTOSZYNIE 🙂
  2. zdało egzaminu OKE 970 osób, a w Profesji 103 osoby, co stanowi, że ponad 10% słuchaczy KKZ, które zdały egzamin OKE Poznań, to osoby, które jako kursanci zdawali egzamin OKE w Profesji w Krotoszynie :).

Z pośród szkół publicznych i niepublicznych województwa wielkopolskiego organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), w 12 kwalifikacjach w których uczyliśmy:

  • aż ponad połowa (50,38%) słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu OKE to słuchacze Profesji w Krotoszynie :),
  • aż ponad połowa (53,37%) słuchaczy, którzy zdali egzamin OKE to słuchacze Profesji w Krotoszynie :).

Wyniki województwa wielkopolskiego

Wyniki ZSD PROFESJA w Krotoszynie

Porównanie średniej zdawalności w Wielkopolsce, a wynikami słuchaczy PROFESJI

Porównanie ilościowe średnich wyników w Wielkopolsce z wynikami słuchaczy PROFESJI